Przedszkole we Wrocławiu - Strona internetowa Centrum Rozwoju Dziecka 'Przyjaciele Puchatka' ul. Piechoty 1B na Ołtaszynie

Profil edukacyjny

W Centrum Rozwoju Dziecka "Przyjaciele Puchatka" pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego "Moje Przedszkole" autorstwa Czesława Cyrańskiego i Małgorzaty Kwaśniewskiej wydawnictwa MAC EDUKACJA. Program ten został dopuszczony  do użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu programów z zakresu wychowania przedszkolnego. 
(Numer dopuszczenia : DKW – 4013-3/01).

Treści programowe zostały zestawione w następujące obszary tematyczne realizowane w ciągu roku przedszkolnego:

 1. Poznaje samego siebie.
 2. Moja rodzina.
 3. Moje przedszkole.
 4. Moje najbliższe otoczenie.
 5. Ja i społeczeństwo.
 6. Myślę, mówię, czytam i przygotowuję się do pisania.
 7. Moje pierwsze doświadczenia z matematyką.
 8. Ja i przyroda
 9. Ja i sztuka: plastyka, muzyka, teatr
 10. Ja i technika
 11. Moje bezpieczeństwo i zdrowie: bezpieczeństwo, higiena osobista, sprawność ruchowa.
 12. Konstruuje swój system wartości

Zawarte w programie treści uwzględniają najnowsze tendencje humanistycznej pedagogiki przedszkolnej w jej teoretycznym i praktycznym wymiarze, wobec czego realizacja ich gwarantuje doskonałe przygotowanie dziecka do wymagań współczesności.

Dzieci w przedszkolu poznają powyższy program korzystając z książeczek i zeszytów ćwiczeń wydawanych przez MAC Edukacja "Bawię się i uczę" osobno przygotowanych dla 3, 4 i 5-cio latków.

W Centrum Rozwoju Dziecka "Przyjaciele Puchatka" korzystamy również z osiągnięć współczesnej pedagogiki prowadząc zajęcia w oparciu o:

 • Pedagogikę Zabawy KLANZA – zabawa w muzyce, rytmice, śpiewie, tańcu,
 • metodę bajkoterapii Marii Molickiej – czyli nowej, skutecznej i niezwykle prostej terapii przez bajki mającej na celu redukcję dziecięcych lęków i napięć oraz budowanie u dziecka pozytywnego obrazu siebie i świata (zaufanie, zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa),
 • Kinezjologię Edukacyjną dr Paula Dennisona – metoda polegająca na wykorzystaniu naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała (rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowej; wykrywanie zaburzeń percepcji wzrokowo-słuchowej, lateralizacja),
 • metodę Montessori - podstawą jest szanowanie naturalnej indywidualności każdego dziecka jeśli chodzi o jego rozwój ruchowy, językowy czy psychiczny i kierowaniu go do całościowego wzrostu,
 • metodę ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana – zajęcia ruchowe, rozwijanie zwinności, wyczucie rytmu podczas ćwiczeń, wyczucie przestrzeni, wyczucie ciężaru i czasu itp.,
 • metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – rozwijanie poprzez ruch świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.

W nauczaniu inspirujemy się również metodami i literaturą: Marii Bogdanowicz (Metoda Dobrego Startu), Ireny Majchrzak (wprowadzenie w świat pisma), Glena Domana ("zabawy w czytanie"), E. Gruszczyk-Kolczyńskiej (Dziecięca Matematyka).