Przedszkole we Wrocławiu - Strona internetowa Centrum Rozwoju Dziecka 'Przyjaciele Puchatka' ul. Piechoty 1B na Ołtaszynie

Plan dnia

7.00–9.30 przyprowadzanie dzieci, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci, zabawy integracyjne i śniadanie
9.30–9.50 zabawa ruchowa z całą grupą – gimnastyka poranna
9.50–10.00 prace porządkowe w sali, czynności higieniczne w łazience,
przygotowanie do drugiego śniadania
10.00–10.15 II śniadanie
10.15–12.00 zajęcia metodyczne organizowane w poszczególnych grupach będące realizacją treści programowych,
zajęcia dodatkowe,
przy sprzyjającej pogodzie ok. godz. 11.00 wyjście na teren ogrodu
12.00–12.15 czynności higieniczne przed obiadem
12.15–12.40 I danie – zupa
12.40–14.00 grupa młodsza – odpoczywa,
grupa starsza – zajęcia manualno–plastyczne, techniczne, zabawy dydaktyczne, praca z książką
14.00–14.20 grupa młodsza kończy odpoczywać, przygotowanie do II dania
grupa starsza – porządkowanie miejsc pracy, przygotowanie do obiadu
14.20–14.40 obiad II danie
14.40–14.50 czynności higieniczne – mycie zębów
14.50–15.30 zabawy ruchowe organizowane z całą grupą przedszkolną, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek
15.30 podwieczorek
15.30–17.00 zabawy dowolne oparte na spontanicznej aktywności dziecka, jeżeli jest ładna pogoda - gry i zabawy na świeżym powietrzu