Przedszkole we Wrocławiu - Strona internetowa Centrum Rozwoju Dziecka 'Przyjaciele Puchatka' ul. Piechoty 1B na Ołtaszynie

Regulamin


REGULAMIN CENTRUM ROZWOJU DZIECKA

PRZYJACIELE PUCHATKA

 1. Do Centrum Rozwoju Dziecka „Przyjaciele Puchatka” przyjmujemy dzieci od 1,5 roku do 6 lat.
 2. Prowadzimy trzy grupy wiekowe: maluszki, średniaki i starszaki. O przynależności do danej grupy decyduje wiek, ale również dojrzałość emocjonalna.
 3. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Centrum „Przyjaciół Puchatka” w godzinach ustalonych indywidualnie, ale również dopasowanych do planu i rytmu dnia. Bardzo prosimy, aby czas pobytu Waszego dziecka był ustalony z pracownikami przedszkola.
 4. Każdego dnia możecie porozmawiać z nami na temat Waszego dziecka. My także skontaktujemy się z Wami jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
 5. Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką nie są przyjmowane do przedszkola. Katar to choroba. Jeżeli dziecko źle się poczuje w trakcie pobytu w przedszkolu, natychmiast Was o tym powiadomimy, dlatego bardzo prosimy, aby numery Waszych telefonów były stale aktualne.
 6. Dzieci odbierane są tylko przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione w Karcie zgłoszeniowej.
 7. Dziecko powinno być ubrane w wygodne ubranko. W szatni przy swoim wieszaku powinno mieć dodatkowe ubranko, w które może być przebrane w razie zabrudzenia. Każde dziecko powinno mieć: szczoteczkę do zębów, pastę, chusteczki higieniczne, pieluchy na zmianę, śliniaczek.
 8. Leżakują dzieci w grupie młodszej, lub dzieci ze starszych grup, które odczuwają potrzebę odpoczynku.
 9. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobieramy do 5 dnia każdego miesiąca. Jeżeli dziecko choruje lub z innych powodów nie uczęszcza na zajęcia uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 10. Przyjęcie w poczet członków „Przyjaciół Puchatka” można uzyskać po uiszczeniu wpisowego co jest rozumiane jako zarezerwowanie miejsca przez cały rok. Jeżeli rodzice nie płacą za pobyt dziecka w Centrum „Przyjaciele Puchatka” przez 1 miesiąc mamy prawo skreślić dziecko z listy przedszkolaków i przyjąć na to miejsce nowe dziecko.
 11. W razie nieobecności dziecka prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie najpóźniej do godziny 9:30. W takim przypadku gwarantujemy zwrot opłat za wyżywienie w dniach absencji.